Selecteer een pagina

People Planet Profit

WIKIPEDIA

“People Planet Profit (ook wel: de drie P’s) is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (aarde

/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.”

Tot zover Wikipedia.

Als tekst kom je nu in de buurt van wat wij, als architectenbureau, heel belangrijk vinden. In de buurt? Ja in de buurt…, dicht in de buurt.

Hoe belangrijk ook een boodschap is, ambitie van de moderne mens heeft geen enkele waarde, als er geen passie aanwezig is, om deze doelen te verwezenlijken.

Hoe creëren wij deze passie, wat is ons kompas hierbij. Naar onze mening is dat maar één ding… Pleasure.

Laten wij duidelijk zijn: “No Pleasure, No Passion”

Dus om “duurzaamheid” echt “duurzaam” te laten zijn dienen wij vanaf nu de vier P’s te hanteren.

People, Planet, Profit and Pleasure.

Dus zwaarmoedige azijnpi–ers (excuus) onder ons. Laten wij bij het harmoniemodel vooral de vierde P ons eigen maken.

Met dank aan een mijmering met een opdrachtgever, die wij helaas nu nog niet mogen noemen.

Chris Franken