Selecteer een pagina

Al vanaf het prille begin zijn wij lid van Cultuur & Bedrijf; het huidige Club Cultuur. Wij herinneren ons de volle zalen en de wachtlijsten om lid te worden. Het is onze overtuiging dat dit weer zal ontstaan, indien wij dat allen willen. Dit is een stille oproep aan ieder lid. Immers bij dromen hoort verantwoordelijkheid. Dat geldt in het algemeen en in ons architecten vak, in het bijzonder.

Wij werken iedere dag op een verantwoorde wijze aan de dromen van onze opdrachtgevers. Discussiëren over de identiteit van een gebouw en de context waar het in staat. De rol die een omgeving speelt; de plaats die een gebouw inneemt. Het exterieur en het onlosmakelijk daarmee verbonden interieur.
Praten over een toekomstig gebruik, hoe ongewis dit ook is, geeft een houvast aan wat een mooi proces van het ontstaan van die droom kan zijn.

Schoonheid zien ontstaat door te begrijpen waarom dingen zo ontworpen zijn. Het kan ook ontstaan door je willen laten verrassen; het leidt tot de vraag of schoonheid zien meer een keuze is dan een gevoel. Is het een besef van een verbinding? “ Does beauty lie in the eye of the beholder?”

Woonomgevingen en enkelvoudige woningen. Winkelcentra, kantoren. Revitalisering van bestaand onroerend goed. Hotels. Interieurs van concept tot detail. Kortgeleden hebben wij een besloten prijsvraag gewonnen voor een concept en uitwerking van een groot restaurant. Prachtig om mee te maken dat je een vuur aanwakkert bij een zoekende ondernemer.

Het landschap waar wij allemaal in leven en wat wij delen. U zien staan. Dat is ons werkdomein. Onze club verbindt haar eigen cultuur met die van u.

Meerhttp://www.parktheater.nl/clubcultuur/informatie/Deelnemers/VFO_architects_urban_design/