Selecteer een pagina

Statterbrök prijsvraag stadsbruglocatie Weert

Statterbrök prijsvraag stadsbruglocatie Weert

Locatie: Weert
Opdrachtgever: Bam Wonen
Programma: 93 eenheden
renders by Backbone Visuals
landschapsarchitect: Urban Synergy 

Om iconisch te zijn, zal je de plek moeten begrijpen.

“Als ik uit Holland kom en de toren van de Martinuskerk als een baken vóór mij zie, dan weet ik dat ik bijna thuis ben.”

Statterbrök een poort van Weert en een entree naar het glooiende groene landschap van Limburg.  Bij de stadsbrug, aan het kanaal, langs de Eindhovenseweg ligt onze plek om te bebouwen. Een kans op herkenning en een kans op erkenning.

Efficiënt, divers en uitbundig.

Als de halmen, die buigen en wijzen waar de wind heen gaat, zal ook dit gebouw aanpasbaar zijn aan veranderingen die door andere invullingen aan het gebouw gesteld kunnen worden.

De hoogste woonkwaliteit op deze mooie plek. Het individu alle aandacht geven door ontmoetingen mogelijk te maken. Gezond, divers en flexibel.

Wij bouwen voor de toekomst, dus wij bouwen in hout.  Ons plan zal energie-efficient,  circulair, natuur-inclusief en klimaat-adaptief zijn.

Gezondheid tijdens bouwen en tijdens wonen.

Heel veel groen op de gevels. Groene daken en groene gemeenschappelijke terrassen.

Hele hoge energieprestatie zodat optimaal in de energiebehoefte van het gebouw kan worden voorzien.

Op het verhoogde dek kunnen verschillende functies een plek vinden. Commercieel of dienstverlenend. Aan het water functies met bovenlokale waarde en op het plein functies , die meer buurtgericht en dienstverlenend zijn.

De woningen zijn zeer gevarieerd om zo een gezonde mix van huishoudens te krijgen. Een efficiënte constructieve opzet maakt dit mogelijk. Aan iedere woning is aandacht gegeven. Verschillende sferen en kwaliteiten ontstaan zo. Een zorgvuldige en leesbare privé-gradiënt zorgt voor ontmoeting, geborgenheid en veiligheid.

Het groen is uitbundig en een integraal onderdeel van de architectuur. Een vier seizoenen kwaliteit. Het onderhoud zal vastgelegd worden bij de Vereniging van eigenaars (VVE) om een duurzaam onderdeel te blijven van de architectuur.

Het daklandschap geeft ook invulling aan die duurzaamheid en staat symbool voor het kenmerkende groene heuvellandschap dat Limburg zo onderscheidt. Een plek om te ontdekken en een nieuwe kamer in de stad.

Het ensemble dat verbindt en herkenbaar is.

Door het gebouw te splitsen in verschillende gebouwen maken wij het mogelijk dat er veel licht tot in het hart, binnenkomt.

De gebouwen zijn gegroepeerd om een centrale ruimte, een plein. Een publieke ruimte met veel groen om te verblijven, om te spelen of gewoon doorheen te wandelen.

Hier grenzen ook de hogere terrassen aan. Deze worden zorgvuldig ingericht en hebben vaste groenelementen en onderdelen die een eigen inbreng van bewoners.

Wij hebben Weert bezocht en met mensen gesproken over de identiteit van deze stad en wat de verwachtingen zouden kunnen zijn voor de plek van deze uitvraag.

Denkend aan duurzaamheid, stroomt groen altijd door je gedachten.

Het was een voorrecht om met een inspirerend, sterk en complementair team van dromers en pragmatici, zowel architecten als de bouwers bij de BAM te werken.  De interactie tussen de mensen van ons kantoor met de ontwerpers van Buro voor stedenbouw en landschap Urban Synergy, heeft het plan versterkt.  Samen met BAM Wonen zouden wij graag, in een voortgezette dialoog met de gemeente, het werk vervolmaken.

Stedenbouw

Komend vanuit het   noorden over de  Eindhovenseweg onderscheidt zich tussen de molen en het kanaal een brede, gestructureerde groene ruimte met daarin, als coulissen geplaatst, gebouwen. Je nadert de stad.  Het silhouet met de Martinustoren is zichtbaar. Bomen begeleiden deze groene ruimte.

Vanuit het noorden willen wij deze groen ruimte, aan de rechter zijde, als een  landschap doortrekken door en over onze gebouwen heen.

Zo wordt Statterbrök een volwaardig onderdeel van de kwaliteit van de groene Beekpoort Noord en de stadsentree van de Eindhovenseweg.

De ankers: de molen, de Martinuskerk, de Hameij, Poort van Limburg, het groen, de coulissen.

Prijsvraag Bruglocatie - masterplan

(Beeld1) Het ensemble is geen massief; het is transparant, doorzichtig. Door het gebouw heen is de Martinustoren zichtbaar. De nieuwbouw kadert dit beeld door de entree van Statterbrök vanuit de noordzijde.

Door het lagere gebouw van ons plan, dat aan het kanaal is gelegen een gevel te geven, die parallel staat aan de hoge Hameij toren aan de Kasteelsingel (Beeld 2) is niet alleen de relatie met dit belangrijke gebouw gemaakt, maar opent het ook het venster vanuit het noorden op de grote gebouwen tegenover en aan de zuidzijde van het kanaal; de Poort van Limburg.

De pier aan het water volgt en versterkt deze intentie.

Wij willen aan de Eindhovenseweg de term “tafereel-ontwikkeling” in de stad oproepen (Beeld 3). Hierbij wordt er een ruimtelijke interesse opgeroepen door de coulisse-werking. Door de juiste plaatsing en doorzichten van de nieuwe invulling zal de beweging, langs de weg, aan de noordzijde, een relatieve beweging aan zuidzijde veroorzaken, (Poort van Limburg).

Dit gaat uit van een mathematische precisie die een grote betekenis heeft om het verlangen op te roepen om te ontdekken en te bewegen. De stad te ontdekken. Het landshap geleidelijk hier naar binnen brengen, begeleidt de blik en versterkt effect van het tafereel hier. (Beeld 3)

Het hoofdaccent of beter het hoogste punt van ons gebouw zal, met het transparante accent, het plein aan het Bassin, vervolmaken. Het maakt het af. Door juist op deze hoek van de nieuwbouw het gebouw “op de grond” te zetten met een commerciële invulling met hoge ramen, overeenkomstig met de hoek Bassin/Werthaboulevard is dit verband verder gelegd. (Beeld 4)

Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert

Park voor de buurt

Statterbrök staat voor wonen, wandelen en verblijven in een parkachtig landschap, een duurzame leefomgeving waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten! De inrichting met veel bomen, jaarrond fraaie beplanting past goed bij de identiteit van Weert als groene gemeente. Het goed toegankelijke en bloemrijke park verkleurt tijdens de verschillende seizoenen en nodigt buurtbewoners uit voor een dagelijks  ommetje. Dit stimuleert toevallige ontmoetingen en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

Prijsvraag stadsbrug Weert

Toekomstbestendige  inrichting

De openbare ruimte is duurzaam en klimaatadaptief ingericht. De bomen en beplanting zijn met zorg uitgekozen en bestendig tegen langdurig droge of natte periode’s. Groene daken, daktuinen en voldoende m2 aan groene openbare ruimte op het dek houden regenwater vast bij extreme buien. Dit voorkomt wateroverlast van het riool. De gebruikte materialen en groene inrichting voorkomen hittestress. Bomen op het binnenterrein bieden schaduw en zorgen voor afkoeling op de warmere dagen in het jaar. Bomen die uit kunnen groeien tot fraaie Eye catchers voor bewoners door de bomen die goed kunnen wortelen in de bodem. Een grote variëteit aan beplanting en boomsoorten zorgt voor een jaarrond aantrekkelijk beeld, maar biedt ook voedsel voor diverse vogels en stuifmeel en nectar voor insecten.

Ontmoeten staat centraal

Diverse wandelpaden langs het gebouw en de binnentuin maken een wandeling tot een leuke beleving. De commerciële of maatschappelijke voorziening aan de kade, spelaanleidingen langs de westzijde en diverse informele zitplekken aan het water en op het dek nodigen uit tot een gesprek met een goede buur. En een aantal bewoners met kantoor aan huis zorgen voor een bruisende omgeving. Kortom bewegen, ontmoeting en het verbouwen van voedsel dragen bij aan gezond leven in Statterbrök!

Prijsvraag stadsbrug Weert

Een openbare ruimte met een aangename uitstraling én verblijfskwaliteit

Groene plekken met hun eigen karakter

Alle openbare ruimtes zijn zo ontworpen dat het, mede door een verfijnd padenstructuur, een logisch onderdeel wordt van de dagelijkse ommetjes van de bewoners van Statterbrök, omwonenden in Beekpoort-Noord en bewoners aan de centrumzijde van het kanaal. De verschillende groene plekken lopen geleidelijk in elkaar over maar hebben een eigen karakter. De zonnige zuidzijde is aantrekkelijk en uitnodigend door verblijfsplekken op de trappenpartijen en toegankelijke hellingbanen. De trappen zijn aangekleed met groene en bloemrijke borders.

Het ruimtelijke en open karakter geeft gebruikers het gevoel dat deze in gebruik kan worden genomen voor verblijven, spelen en ontmoeten. Wandelroutes door een fraai en bloemrijk ingerichte parkzone, gecombineerd met verblijfs- en zitplekken langs de route en de commerciële of maatschappelijke voorziening langs de kanaalzone; aanleidingen voor interactie en ontmoeting voor bewoners en omwonenden.

De hoogwaardige binnentuin, in het hart van Statterbrök, biedt  ruimte voor alle bewoners om te ontspannen en te ontmoeten. Ze zijn maximaal groen ingericht, waardoor het een aantrekkelijke plek is om aan te wonen, naar te kijken én om in te verblijven. De groene borders begeleiden de wandelroutes over het dek en voldoende bomen zorgen verkoeling op de warmere dagen. De zuidzijde is meer open en biedt ruimte voor activiteiten en levendigheid op de daktuin. Een aantal bomen wortelt in de volle grond en steekt door het dek naar boven. De openbare ruimte  en de terrassen worden ingericht als een groene oase met een rijke variatie aan bloemrijke en ook groenblijvende planten.

Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert

Houtbouw en rijke vegetatie

Wij bouwen voor de toekomst, dus wij bouwen in hout.

Hout is een ecologisch verantwoord materiaal waarmee luchtdicht en dus energiebesparend gebouwd kan worden. Het zorgt voor een aangenaam en gezond woonklimaat. Hout is een logische keuze:

Een gezonde en prettige plek omvat groene en verkoelende ontmoetingsplekken waar ouderen en overige bewoners heengaan.

Om tot een aantrekkelijk,  biodivers en klimaat-adaptief  ontwerp te komen, speelt de vegetatiekeuze een belangrijke rol. Door middel van gelaagdheid en diversiteit kan de landschappelijke beleving worden versterkt. Dat wil zeggen dat we een breed scala aan vegetatie inzetten: grote bomen, kleinere sierbomen, heesters, vaste planten, klimplanten en bloemrijk grasland. Voor de bomen van eerste grootte is het belangrijk dat zij op het maaiveld staan en direct contact kunnen maken met het grondwater.

Er worden diverse bomen van de eerste grootte aangeplant; een aantal door de dektuin heen waardoor deze fraai wordt ingericht. De grote bomen versterken het karakter van de groene openbare ruimtes en zorgen voor voldoende schaduwplekken. Bij het kiezen van de boomsoorten is een mooi palet van kleuren en vormen ontstaan (van kroon, bladeren en stam), een aantal bomen zijn jaarrond groen. Met het aanbrengen van een substantieel grondpakket op de parkeergarage, kan de daktuin een volwaardig groene uitstraling krijgen met vaste beplanting, heesters en derde grootte bomen. Hierdoor zal het omliggende landschap naadloos overlopen in de daktuin

Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert

Een overzichtelijk licht en veilig plein. Uitnodigende om te bezoeken door zichtlijnen. 

Niet alleen het eigen terras maar ook gemeenschappelijke terrassen. 

Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert
Prijsvraag stadsbrug Weert