Selecteer een pagina

De Eeuwsels Helmond


De Eeuwsels Helmond

Locatie: Nieuwveld, Helmond
Opdrachtgever: Bergopwaarts, Deurne
Bouwteam: Toegevoegd na selectie vd Ven, Veghel
Programma: woningen – 115 eenheden, waarvan 47x type A en 68x type B.
BVO: 12.750m2
Uitwerking: Bim Basis ILS

Het plan de Eeuwsels, is de completering van een plan van voor “de crisis”. Op de locatie, dat wordt ingesloten door de Nachtegaallaan en het Nieuwveld stonden reeds twee langgerekte gebouwen met woningen en wijkvoorzieningen. Woonzorgcentrum Savant.

Het bestemmingplan bood nog altijd ruimte voor een derde gebouw, echter moest er een volstrekt ander woon programma in worden verwezenlijkt.

Wij hebben ervoor gekozen het plan, ten opzichte van de reeds gerealiseerde gebouwen een eigen identiteit en dynamiek te geven. Dit binnen de kaders, die er reeds lagen. Tevens is groen een wezenlijk onderdeel geworden van de architectuur.

Het gebouw presenteert zich als een “tangrampuzzel” Verschillende lijnen over de gevel en ritmes van balkons bepalen het gebouw. Een hoogteaccent aan de noordzijde, richting het winkelcentrum. De “lijnen” en inspringen worden geaccentueerd door de toepassing van groen. De clustering van balkons zijn dambordsgewijs geplaatst. Er is binnen het gewenste programma gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod. Binnen is er een grote verbindende ruimte. Deze krijgt bijzonder aandacht in de uitwerking zodat plekken genaakt kunnen worden en ontmoeting natuurlijk verloopt.

De energieopwekking wordt door middel van zonnepanelen gerealiseerd en in het kader van circulariteit is gekozen voor gerecyclede metselstenen.

Bim model
VFO hanteert de BIM Basis ILS als standaard niveau voor alle projecten die op kantoor gerealiseerd worden. Deze modellen worden ook altijd intern gecontroleerd met behulp van Solibri checks. Bij een BIM traject bespreken we altijd eerst de BIM ambities met de opdrachtgever/aannemer om zo goed mogelijk conform hun wensen te werken.


De Eeuwsels - Exterieur 2
De Eeuwsels - Interieur 1
De Eeuwsels - Interieur 4
De Eeuwsels - Interieur 9
De Eeuwsels - Exterieur 1
De Eeuwsels - Interieur 2
De Eeuwsels - Interieur 5
De Eeuwsels - Interieur 7
De Eeuwsels - Exterieur 3
De Eeuwsels - Interieur 3
De Eeuwsels - Interieur 6
De Eeuwsels - Interieur 8